win7如何开启病毒防护 win7开启病毒防护操作方法

2020-10-10 15:15:01 大包菜常见问题

最近有位win7系统用户为了保证电脑的安全性,很多用户都会想开启病毒防护,但是却不懂如何去开启,那么win7如何开启病毒防护呢?下面为大家介绍win7开启病毒防护的操作方法。
 

开启病毒防护操作方法:
 

1、打开电脑鼠标点击左下角的“开始”如图所示:
 

  
       2、点击控制中心,如图所示:

 

  
       3、点击操作中心,如图所示:

 

  
       4、点击立即启用,如图所示:

 

  
       5、点击箭头所指处,立即运行程序,如图所示:

 

  
       6、开启成功,如图所示:

 

  
       win7开启病毒防护的操作方法就为用户们详细分享到这里了,如果用户们使用电脑的时候不知道如何开启病毒防护,可以根据上述方法步骤进行操作哦,希望本篇教程能够帮到大家,更多精彩教程请关注大包菜

标签: win7病毒防护

相关文章